Bepaling van uw budget

U heeft wellicht een idee over een budget. Hou rekening met het feit dat boven de prijs van de geëtaleerde eigendommen (en dat niet enkel bij VIDA del SOL) nog zo’n 13% extra komt aan BTW, zegeltaks, notariskosten en juridisch deskundigen. Zie detail onderaan

Meestal wordt de woning deels uit eigen en deels met een hypotheek gefinancierd. Omdat de hypotheekmogelijkheden in Spanje anders liggen dan in België en Nederland is het raadzaam om dit eerst goed te bekijken. Een toekenning van een lening verloopt gemakkelijker vanuit uw basisomgeving. Rentetarieven in Spanje liggen in het algemeen hoger. Toch zijn Spaanse banken erg geïnteresseerd in buitenlandse klanten vanwege het lage risico.

stappenplan spaarpot uai

BELASTINGEN EN KOSTEN

  1. IVA (BTW): 10 % voor residentieel vastgoed. (BTW 21% op gronden, garages en bergruimten).
  2. Zegelrechten (voor Andalusië): 1.5%
  3. Notariskosten: honoraria voor de notaris worden berekend volgens een met de autoriteiten overeengekomen tariefregeling en is afhankelijk van de aard van aan- /verkoop en het aantal bladzijden in de definitieve koopakte. Elke notaris past hetzelfde honorarium toe voor hetzelfde concept. Het honorarium voor de aankoop van een doorsnee residentiele woning varieert tussen de 500 EUR en 1.800 EUR.
  4. Inschrijvingskosten in het ‘Registro de la Propiedad’ (eigendomsregister): de kosten van toepassing bij inschrijving in het eigendomsregister worden berekend volgens een met de autoriteiten overeengekomen tariefregeling. In een normaal geval zullen deze kosten ongeveer 50% tot 70% van het honorarium van de notaris bedragen.
  5. Juridische kosten advocaat: 1% van de overeengekomen verkoopprijs + 21% BTW

In geval van aankoop van een onroerend goed d.m.v. een nieuwe hypothecaire lening, dan zijn ook hier registratiekosten en notariële kosten van toepassing omdat het gaat over een separate akte die geregistreerd dient te worden. Ook zegelrechten van 1.5% zijn van toepassing op het bedrag van de hypothecaire lening.