Definitieve koopakte en oplevering

Na oplevering en het bekomen van de ́ ́bewoonbaarheidsverklaring ́ ́ en de ́ ́verklaring van eerste bewoning ́ ́ zal de definitieve koopakte ondertekend worden. Dit gebeurt ofwel door de koper met bijstand van zijn juridische vertegenwoordiger/ advocaat, ofwel door de juridische vertegenwoordiger via voormelde volmacht. De ondertekening van de definitieve koopakte is tevens het tijdstip waarop het saldo van de overeengekomen koopprijs aan de verkoper / promotor dient betaald te worden, en waarop de koper eigenaar wordt van het onroerend goed en het in bezit neemt.