blank

Johan Vanderhoeven

I have been thinking of buying something in Spain for some time already. With Vida del Sol there was a click from the first moment, given the personalised approach and availability. I have sent my ‘wish list’ and during the two days tour I have found the project that met my wishes 100%. Peter, Filip and Jasmine are great people who immediately make you feel at ease. I didn’t have a feeling that they were trying to close the deal, but rather that they were guiding me to make the right choice. Which is now made!


blank

Johan Vanderhoeven

Ik speelde reeds langer met het plan om iets in Spanje te kopen. Met Vida del Sol was er vanaf het eerste ogenblik een klik gezien de gepersonaliseerde aanpak en de bereikbaarheid. Ik had een “wish list” doorgestuurd en tijdens de tweedaagse ter plekke het project gevonden dat 100% aan mijn wensen voldeed. Peter, Filip en Jasmijn zijn geweldige mensen waarbij je je onmiddellijk op je gemak voelt. Ik heb geenszins het gevoel gehad dat men trachtte te verkopen maar eerder dat ik begeleid werd om de juiste keuze te maken. Welke bij deze gebeurd is!


blank

Menno and Yvonne van Rees Vellinga

We experienced the cooperation with Filip and Peter as very pleasant and professional. With a good preparation by listening to our wishes in advance, we could immediately visit the right houses. The guidance was really great and because of the good network of VIDA del SOL we could handle all the formalities very quickly.
We can recommend VIDA del SOL to everyone!


blank

Jef Schoors 2

Our experience with VIDA del SOL is mostly good. Peter always assisted us well because Spanish way of handling things is not always correct and is difficult to understand for Belgians. The technical support provided by VIDA del SOL was particularly good!


blank

Ingrid and Daniel Boussy

Highly recommended team !!
Our experience was super, checking out the area, choosing our home with lots of explanation! Great after purchase assistance! Always ready to help with any problem! Even help with integration! Very satisfied !!!


blank

Andy Janssens

Top team that makes time for you and goes the extra mile to provide personalised service!

 


blank

Jef Schoors

Onze ervaring met VIDA del SOL is overwegend goed. Peter heeft ons altijd goed bijgestaan want de Spaanse gewoontes blijken niet altijd terecht en moeilijk begrijpbaar voor belgen. De technische ondersteuning door VIDA del SOL was bijzonder goed!


blank

Ingrid & Daniel Boussy

Warm aanbevolen team !!
Onze ervaring was super , het uitzoeken van regio, uitzoeken van woonst met heel veel uitleg! Allerlei hulp na aankoop ! Altijd klaar met eender welk probleem! Zelfs hulp bij integratie ! Heel tevreden !!


blank

Andy Janssens

Top team dat de tijd neemt en tot het uiterste gaat om een persoonlijke service te bieden!


blank

Menno & Yvonne van Rees Vellinga

Wij hebben de samenwerking met Filip en Peter als heel plezierig en professioneel ervaren. Door een goede intake vooraf van onze wensen, konden we ter plaatse direct de juiste woningen bezoeken. De begeleiding was in een woord super en door het goede netwerk konden we heel snel alle formaliteiten afhandelen.
Vida del Sol kunnen wij iedereen aanraden!